PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Ministerstwo Środowiska: projekt ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości 17.05.2011 17:22

Na początku maja Kierownictwo Ministerstwa Środowiska przyjęło do realizacji (po konsultacjach społecznych) założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwości. Projekt ustawy jest przygotowywany w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

Stwierdzono konieczność wykonania opracowania pt. „Propozycja metodyki oceny zawartości substancji zapachowo czynnych w powietrzu”.  Jedną z osób, do których skierowano zaproszenie do współpracy w tym zakresie, jest prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider.