PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Lekcja chemii w Pracowni okiem nauczycieli 07.03.2013 00:33

Poniżej zamieszczamy podziękowanie wystosowane przez Dyrekcję Gimnazjum w Płotach,  podsumowujące zajęcia gimnazjalistów, które odbyły się w Pracowni w dniu 19 grudnia 2012 roku.  W myśl zawartego tam stwierdzenia, że  „każda odmienność jest zarazem inspirującą nowością”, mamy nadzieję, że trud, który wkładamy w edukację młodych ludzi w kierunku ochrony zapachowej jakości powietrza przyniesie „odczuwalne” efekty, a techniki olfaktometryczne staną się powszechnie znane i stosowane również w Polsce.