PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Laboratorium Mobilne znów w drodze do Poznania 28.01.2012 16:28

Mobilne Laboratorium Olfaktometrii wyruszyło dzisiaj w kolejną podróż do Poznania. Zespół pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Friedrich przez pięć dni będzie wykonywał oceny skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych w  instalacjach testowanych w poznańskiej oczyszczalni ścieków (firma Aquanet informuje o pomiarach na swojej stronie internetowej). Na prośbę kierownictwa firmy Małgorzata Friedrich przeprowadzi 30 stycznia wstępne szkolenie pracowników zakładu w dziedzinie olfaktometrii.

W pomiarach biorą tym razem udział nowi członkowie Koła Zapachowej Jakości Powietrza, którzy już zdążyli potwierdzić zgodność wrażliwości węchowej z normą PN-EN 13725. Życzymy sukcesów - rekordowej powtarzalności wyników pomiarów!