PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Kontynuacja testów skuteczności dezodoryzacji gazów w oczyszczalni w Koziegłowach 29.02.2012 13:17

Dnia 28 lutego 2012 odbyło się w siedzibie Spółki Aquanet S.A. w Poznaniu spotkanie dotyczące zapachowej uciążliwości poznańskiej oczyszczalni ścieków, związane z zakończeniem kolejnej serii testów instalacji dezodoryzujących. 

W pierwszej części spotkania wzięli udział członkowie powołanej w Zakładzie grupy roboczej ds. przeciwdziałania uciążliwości zapachowej oraz przedstawiciele naszej Pracowni.

W czasie spotkania zostały wygłoszone, przygotowane na prośbę Spółki, wykłady nt. „Olfaktometria inżynierska. Dlaczego jest wciąż niezastąpiona?”,  „Olfaktometrii zgodnie z PN-EN 13725” i „Prognozowanie uciążliwości i standardy jakości powietrza” (prof. Joanna Kośmider i mgr inż. Małgorzata Friedrich).

Po wykładach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Spółki, na którym mgr inż. Małgorzata Friedrich zreferowała wyniki olfaktometrycznych badań skuteczności czterech testowanych urządzeń (adsorber, skruber, instalacja plazmowa, biofiltr), zainstalowanych na wylocie ze Stacji Termicznego Suszarni Osadów. Przedstawiła również wyniki dodatkowo wykonanych symulacji rozprzestrzeniania się odorantów , pozwalające wskazać stopień dezodoryzacji gazów z STSO, który pozwoli zmniejszyć uciążliwość emitora do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców otoczenia.