PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Kontynuacja pomiarów olfaktometrycznych w poznańskiej oczyszczalni ścieków 04.07.2011 13:04

W dniach 28.06–1.07.2011 odbyła się kolejna sesja pomiarowa w poznańskiej oczyszczalni ścieków.