PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Konsultacje społeczne założeń do projektu "ustawy odorowej" 10.04.2011 10:08

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się tekst projektu założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej..

Termin zakończenia konsultacji: 30 kwietnia 2011

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Nasze zastrzeżenia do projektu przedstawimy wkrótce.