PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Konferencja NOSE2012 w Palermo 10.10.2012 15:41

W dniach 23–26 września 2012 NOSE2012 odbyła się w Palermo (Włochy) kolejna z cyklicznych międzynarodowych konferencji  NOSE2012International Conference on Environmental Odour Monitoring & Control. W ubiegłych latach konferencje NOSE były organizowane we Florencji (NOSE 2010 ) i Rzymie (NOSE 2008).
 
 Organizatorem jest Włoskie Stowarzyszenie Inżynierii Chemicznej (Italian Association of Chemical Engineering, AIDIC) . W skład międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego wchodzili, poza przedstawicielami Włoch, specjaliści m.in. z Holandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Anglii, Belgii, USA, wśród nich Anton Philip Van Harreveld (OdourNet Hiszpania) - przewodniczący grup roboczych  Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, (CEN), zajmujących się normalizacją olfaktometrii (w tym przygotowaniem EN 13725);  Dietmar Mannebeck (ECOMA GmbH; firma produkująca m.in. olfaktometry serii TO),  Michael McGinley (St.Croix Sensory, Inc., USA; firma produkująca m.in. terenowe olfaktometry NASAL RANGER).  Polskę w Komitecie Organizacyjnym reprezentowali prof. Andrzej Kulig  (Politechnika Warszawska) i dr Paweł Mochalski (Instytut Fizyki Jądrowej).
 
 W czasie konferencji zorganizowano dyskusję przy okrągłym stole, dotyczącą m.in. planowanych zmian tekstu EN 13725. Dyskusję prowadził  A.P. van Harreveld. Przedyskutowano m.in. celowość stosowania - w czasie selekcji do zespołów i roboczej weryfikacji - różnorodnych wzorców zapachu. Według prowadzącego naradę zwiększenie zróżnicowania rodzaju wzorców nie jest konieczne (potwierdzają to wieloletnie badania porównawcze, wykonane przez twórców normy), jednak jest wskazane weryfikowanie sprawności członków zespołu z użyciem wzorców n-butanolu o różnych stężeniach.
 
Dominującym tematem dyskusji były procedury pobierania próbek. Przedyskutowano przede wszystkim celowość wprowadzenia do normy konkretnych zapisów, dotyczących rodzaju tworzywa na pojemniki do pobierania próbek oraz dozwolonego czasu między pobraniem próbki i jej analizą. Ton van Harreveld stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie laboratoriów mobilnych.
 
W czasie konferencji mgr inż. Małgorzata Friedrich wygłosiła referat Precision of Odour Abatement Efficiency Determination in Changing Conditions (zob. streszczenie referatu). Okazało się, że wśród wszystkich wyników badań olfaktometrycznych, prezentowanych podczas Konferencji, tylko nasze były zgromadzone z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium, co spotkało się ze szczególnym aplauzem słuchaczy.