PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Komunalny.pl zaprasza do dyskusji nt. „ustawy odorowej” 30.05.2011 15:42

Na stronie Komunalny.pl red. Katarzyna Terek zadaje pytania, dotyczące założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zapachowej uciążliwośc, przygotowywanej w Ministerstwie Środowiska:

  • Czy zaproponowane rozwiązania pozwolą skutecznie zminimalizować problem nieprzyjemnych zapachów – chociażby wokół obiektów komunalnych?
  • Czy polskie samorządy i rodzime przedsiębiorstwa są w stanie sprostać wymogom zawartym w założeniach do ustawy „odorowej”?

Zamieszczono kilka opinii na ten temat (wśród nich opinię prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider).

Zachęcamy do ich przeczytania i skomentowania.