PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Koło Zapachowej Jakości Powietrza (podsumowanie roku 2011/2012) 10.10.2012 18:23

W zakończonym roku akademickim KZJP liczyło 20 bardzo aktywnych członków. Wchodzili oni  również w skład Zespołu Pomiarowego Pracowni, który w końcu czerwca 2012 uczestniczył w Interlaboratory Comparison Olfactometry 2012, uzyskując wyniki porównywalne z wynikami profesjonalnych laboratoriów olfaktometrycznych Europy. Osiągnięcie tego poziomu było możliwe dzięki regularnym kontrolom węchowej wrażliwości studentów ZUT-członków Zespołu (zgodnie z PN-EN 13725) .

Członkowie Koła, którzy spełniają kryteria normy, brali udział w badaniach naukowych. Tematyka badawcza obejmowała zagadnienia: 

  • 24–30.09.2011 – pomiary emisji zapachowej z fermy trzody chlewnej w województwie zachodniopomorskim, ocena oddziaływania zapachowego fermy, oszacowanie wskaźnika emisji 
  • 28.01–01.02.2012 – ocena skuteczności dezodoryzacji instalacji pilotażowych w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach k. Poznania (Koziegłowy,)
  • 20–24.02.2012 – pomiary emisji zapachowej z fermy trzody chlewnej (Miętno,): ocena oddziaływania zapachowego fermy, oszacowanie wskaźnika emisji 
  • 22–25.06.2012 – badania porównawcze olfaktometrów TO7 oraz TO8 – olfaktometryczna kalibracja olfaktometru TO7Olsztyn; pomiary wykonane we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W czasie wymienionych badań, wykonywanych w warunkach rzeczywistych, testowano prototypy polskiego sprzętu do pobierania próbek do analiz olfaktometrycznych UPP-3 firmy LAT Sp. z o.o.  

Część wyników badań była prezentowana na III Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT.  Koło reprezentowała Paulina Kwiatkowska, która wygłosiła referat nt. „Precyzja olfaktometrycznej oceny skuteczności dezodoryzacji”. Zajęła II miejsce w sesji chemicznej .  

Koło prowadziło również działalność popularyzującą naszą Uczelnię oraz olfaktometrię – wciąż mało znaną metodykę pomiarów stopnia zanieczyszczenia powietrza i skuteczności urządzeń dezodoryzujących.

W listopadzie 2011 Koło – we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody (LOP Szczecin) i „EkoTrendy” – zorganizowało warsztaty olfaktometryczne dla członków Klubu Młodego Naukowca, uczestników IV. Ogólnopolskiego Zjazdu (Szczecin, 25.11.2011 r.).

Podobne Warsztaty Olfaktometryczne członkowie Koła przeprowadzili podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (18–22.04.2012, Łazy k. Mielna). Koło uczestniczyło w Zjeździe na zaproszenie Zarządu SSPTChem; było ono związane z korzystnymi wrażeniami z prezentacji technik laboratoryjnych na  Zjeździe w Górach Sowich w roku 2010). 

Poniżej zamieszczony list Organizatorów Zjazdu, skierowany do Dziekana naszego Wydziału i kierownika Zakładu Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, sprawił członkom Koła i jego opiekunom dużą satysfakcję.