PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Koło Zapachowej Jakości Powietrza na Wiosennym Zjeździe SSPTChem 18.04.2012 09:51

W dniach 18 - 22 kwietnia 2012 r. w Łazach k. Mielna odbywa się Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.  Organizatorzy zaprosili Koło Zapachowej Jakości Powietrza  do udziału w Zjeździe i przeprowadzenia sześciogodzinnych warsztatów olfaktometrycznych (zob.program Zjazdu). 

Zaproszenie dowodzi, że warsztaty zorganizowane na Zjeździe w Górach Sowich (07-11 kwietnia 2010 r.) pozytywnie zapisały się w pamięci uczestników. 

Podobne warsztaty były wcześniej przeprowadzane m.in.:

  • 31. 03 –  1. 04. 2008  w Międzyzdrojach, z okazji  Seminarium RTP 26398: „Ograniczanie uciążliwości odorowych”, zorganizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Rozszerzenia UE (Komisję Europejska, TAIEX) i W I O Ś  w Szczecinie (we współpracy z Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza).  

Udział  w Zjeździe weźmie 10 osób (studenci z opiekunką – mgr inż. Małgorzatą Friedrich). Koszty uczestnictwa zostały pokryte dzięki dotacji Pana Rektora i Pana Dziekana WTiICh. Serdecznie dziękujemy!

Mamy nadzieję, że warsztaty przyczynią się do dalszej popularyzacji wiedzy nt. olfaktometrii inżynierskiej.