PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

KOLEJNY SUKCES SKN ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA 22.11.2015 06:15

Wyniki I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w ZUT w Szczecinie

W dniach 20–21 listopada odbyła się I Ogólnopolska (zarazem VII Uczelniana) Sesja Studenckich Kół Naukowych ZUT.

W Sesji wzięło udział łącznie 10 jednostek naukowych z całej Polski, poza ZUT: Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska.

Wyodrębniono sześć sekcji tematycznych: Architektury i Budownictwa (7 referatów), Chemiczną (8 referatów), Ekonomiczną (9 referatów), Przyrodniczą (22 referaty), Techniczną (22 referaty) oraz Żywienia Człowieka (4 referaty).

Członkowie  działającego w Pracowni Koła Zapachowej Jakości Powietrza już po raz siódmy czynnie uczestniczyli w Sesji SKN (zob. I Sesja SKN, 2009). Przedstawili tym razem trzy referaty – dwa w sekcji chemicznej oraz jeden – w sekcji przyrodniczej.

Sekcja przyrodnicza
  • Katarzyna Żebrowska i Kinga Pieczyńska,  Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej dla tuczu trzody chlewnej prowadzonego w systemie na pełnym ruszcie
Sekcja chemiczna:
  • Amelia Skoczek i Szymon Pilczuk, Analiza wpływu zanieczyszczenia mieszaniny wzorcowej na wyniki oznaczania stężenia zapachowego
  • Aleksandra Antoniewicz, Liczba próbek a zmęczenie sensoryczne zespołu oceniającego zapach - czyli jak planować pomiary stężenia zapachowego?

 

Nasi Studenci okazali się najlepsi w bloku chemicznym  – wystąpienie Pani Amelii i Pana Szymona uzyskało wyróżnienie, a Pani Aleksandra zajęła pierwsze miejsce (zob. Wyniki I Ogólnopolskiej Sesji SKN ).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!