PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

"Kodeks dobrych praktyk dla samorządów" zamiast "ustawy odorowej"? 11.05.2015 15:27

Informacja PAP o zamierzeniach Ministerstwa Środowiska, 09-04-2015

Ministerstwo Środowiska oficjalnie poinformowało (zob. informacja w Portalu Samorządowym), że wycofuje się z kontynuacji prac nad projektem „Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej”, zapowiadanej od kilku lat.

Jesteśmy zaskoczeni, że jako przyczyny tej decyzji wymieniono „obecny stan wiedzy w Europie” oraz opinie niektórych uczestników społecznych konsultacji istniejącego projektu „ustawy odorowej”, zupełnie nie zorientowanych w dziedzinie olfaktometrii, którzy wyrażali zastrzeżenia do wiarygodności pomiarów stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.  

Czytelnikom, którzy mają podobne wątpliwości, przypominamy, że wspomniana metoda ilościowych pomiarów olfaktometrycznych została opisana – jako „metoda obiektywnego określania stężenia zapachowego” – w Normie Europejskiej EN 13725:2003.

Cytat ze wstępu do tekstu  normy:

„Głównym celem jej stosowania jest zapewnienie wspólnej podstawy

oceny emisji odorantów w krajach członkowskich  Unii Europejskiej”.

Polski Komitet Normalizacyjny już 10 lat temu ustanowił tę normę w trybie uznania wersji angielskojęzycznej, jako PN-EN 13725:2005(U), a następnie wprowadził wersję polskojęzyczną PN-EN 13725:2007.

Obecny stan wiedzy w Europie na temat użyteczności olfaktometrii dynamicznej jako narzędzia ochrony zapachowej jakości powietrza nie powinien od dawna budzić wątpliwości. Wskazanie tego narzędzia w projekcie „ustawy odorowej” jest poprawne i nie tłumaczy decyzji Ministerstwa Środowiska o rezygnacji z prac nad tą ustawą. 

Z prośbą o krótką opinię na temat tej decyzji zwróciła się do prof. Joanny Kośmider Redakcja czasopisma „Przegląd Komunalny”, planująca wkrótce opublikowanie zgromadzonych komentarzy.

 

Zobacz też:

ODORY a PRAWO

w tym

- projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia ............. 2004 r w sprawie standardów zapachowej jakości powietrza i metod oceny zapachowej jakości powietrza

- Ustawa z dnia . . . . . . . . . 2009 r. o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej; Projekt 2009/02/27

- Senat RP; stenogram Posiedzenia Komisji Środowiska (90.) w dniu 11 czerwca 2014 r. : Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu braku powszechnie obowiązujących przepisów regulujących problematykę przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, wynikającego z korespondencji Rzecznika Praw Obywatelskich z Ministrem Środowiska w latach 2006–2013

Małgorzata Woźniak, Elżbieta Gapińska, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

PYTANIE W SPRAWACH BIEŻĄCYCH – do Ministra Środowiska,  Warszawa, kwiecień 27, 2015

WIKIBOOKS Uciążliwość zapachowa