PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Jesteśmy o krok od europejskiej akredytacji! 10.10.2012 14:49

W bieżącym roku po raz drugi przystąpiliśmy do międzynarodowych testów biegłości laboratoriów olfaktometrycznych ICO 2012.
 
 W tegorocznych testach wzięło udział 46 laboratoriów; znów byliśmy jedynym laboratorium z Polski. Tylko 25 jednostek spełniło oba kryteria sprawności laboratoriów, określone w EN 13725:2003 (PN-EN 13725:2007), a 10 - żadnego z nich. Nasza Pracownia spełnia kryterium precyzji (r = 0,453; kryterium: r < 0,477). Niewiele zabrakło, aby spełnić również kryterium dokładności (Aod = 0,234; kryterium: < 0,217) – byliśmy dużo bliżej sukcesu niż w ubiegłym roku. 
 
 Porównanie wyników ICO 2011 i ICO 2012 świadczy, że:

  • nasz zespół spełnia wszystkie wymagania normy, co gwarantuje powtarzalność wyników,
  • zastosowana przez nas w tym roku nierutynowa (sensoryczna) metoda kalibracji olfaktometru jest poprawna – może być włączona do standardowych procedur Pracowni (po opracowaniu instrukcji).

 Poprawności metody kalibracji dowodzi zmniejszenie wartości parametru dokładności Aod  od  0,448 do 0,234.
 
 Krzywą kalibracji otrzymaliśmy porównując wyniki uzyskane przez nasz zespół w Olsztynie (22-26 czerwca) z użyciem dwóch typów olfaktometrów:

  •  TO7 (prod. 1996) – w naszym Laboratorium Mobilnym,
  •  TO8 (prod. 2010) – w laboratorium Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).