PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Interlaboratory Comparison Olfactometry 2015 pod okiem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 22.06.2015 14:55

Rozpoczęcie testów 23 czerwca 2015 o godz. 8:00 w Mobilnym Laboratorium PZJP

Zespół Pracowni już po raz piąty bierze udział w corocznym międzynarodowym badaniu biegłości laboratoriów olfaktometrycznych  Interlaboratory Comparision Olfactometry (ICO), których celem jest określenie zgodności z kryteriami ogólnej jakości sensorycznego pomiaru stężeń zapachowych, ujętymi w PN-EN 13725 „Jakość Powietrza. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Bardzo dziękujemy Prorektorowi ds. Studenckich ZUT, Panu Profesorowi Jackowi Wróblowi, oraz Dyrekcji Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska za sfinansowanie naszego udziału w testach.

W tym roku  z prośbą o objęcie funkcji Niezależnego Obserwatora ICO zwróciliśmy się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który zgodził się skierować do nas swojego przedstawiciela.

Stężenie zapachowe n-butanolu w próbkach dostarczonych przez Organizatorów będziemy oznaczać w Mobilnym Laboratorium PZJP przy budynku "Nowej Chemii" w godzinach 8–17.

Zapraszamy zainteresowanych przebiegiem pomiarów.