PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Fotorelacja z przebiegu Interlaboratory Comparison Olfactometry 2015 25.06.2015 17:00

Czas i miejsce wydarzenia: 23 czerwca 2015 (godz. 8-17), Mobilne Laboratorium Olfaktometryczne Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska (WTiICh ZUT)

Pomiary stężenia zapachowego w dziesięciu próbkach powietrza zanieczyszczonego n-butanolem, dostarczonych przez Organizatora ICO. odbyły się zgodnie z planem, pod okiem dr inż. Małgorzaty Landsberg-Uczciwek (Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Szczecinie) jako Niezależnego Obserwatora (pełnomocnika Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska). Poza Gośćmi z WIOŚ rozpoczęcie pomiarów obserwowali przedstawiciele Instytutu, z jego Dyrektorem, prof. Józefem Nastajem. Wyniki testu poznamy prawdopodobnie we wrześniu.

Przedstawiamy krótką fotorelację. Pani dr inż. M. Landsberg-Uczciwek trzyma zaplombowaną paczkę z dostarczonymi próbkami przed jej otwarciem i obserwuje przygotowywanie pierwszej z dostarczonych próbek do analizy olfaktometrycznej.