PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Członkowie Koła Zapachowej Jakości Powietrza na Ogólnopolskiej Konferencji "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego" 22.04.2015 21:50

Prezentacja wyników olfaktometrycznych pomiarów progu wyczuwalności węchowej

W dniach 23 - 25 kwietnia br odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego".   Na konferencji będzie przedstawiony dorobek studenckich kół naukowych i doktorantów  w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, rozumianej jako nauka interdyscyplinarna, mieszcząca się na pograniczu nauk ścisłych, przyrodniczych i ekonomicznych. Obrady będą się odbywały w dwóch sekcjach - przyrodniczej i interdyscyplinarnej.

W konferencji weźmie czynny udział troje członków Koła Zapachowej Jakości Powietrza: Szymon Pilczuk,  Aleksandra Antoniewicz i Łukasz Jóźwiak. Przedstawią  część wyników własnych badań laboratoryjnych w referacie pt.  „Oznaczanie progu wyczuwalności kwasu masłowego metodą olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą PN-EN 13725:2007” (zob. olfaktometria dynamiczna,  próg wyczuwalności zapachu).