PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

„Ustawa odorowa” – kontynuacja prac Ministerstwa Środowiska 25.05.2011 09:56

Zespół Pracowni z satysfakcją przyjął zaproszenie do współpracy w zakresie dotyczącym procedur określania stopnia zapachowej uciążliwości w pobliżu istniejących obiektów oraz przewidywania zasięgu uciążliwości w otoczeniu zakładów projektowanych. Nasza oferta, określająca zakres opracowania, które chętnie wykonamy – w załączeniu.