minivademecum OLFAKTOMETRII

Rolę mini-vademecum adepta odorymetrii odgrywa komplet materiałów informacyjnych, przygotowanych w Pracowni z okazji Seminarium RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości odorowych (Międzyzdroje 2008). Seminarium było zorganizowane przez TAIEX (Komisja Europejska) i WIOŚ Szczecin, we współpracy z zespołem Pracowni.  Materiały informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium odwiedzających wystawę sprzętu pomiarowego i biorących udział w warsztatach odorymetrycznych. Obecnie mini-vademecum jest wykorzystywane przez studentów Wydziału, jako dydaktyczne materiały pomocnicze, oraz przez uczestników kolejnych warsztatów (Góry Sowie, kwiecień 2010; Kołobrzeg, czerwiec 2010). Teksty udostępniamy Państwu w formacie pdf (15 plików, łącznie 17 stron A4). 

 OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole (PDF, 272 KB)

KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zaspołów (PDF, 145 KB)

SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola (PDF, 207 KB)

OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO (PDF, 613 KB)

ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TEST TRÓJKĄTOWY JAKO METODA WYZNACZANIA Ccd (PDF, 706 KB)

Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER (PDF, 738 KB)

OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU (PDF, 151 KB)

OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ (PDF, 382 KB)

TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO (PDF, 402 KB)

POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne (PDF, 213 KB)

POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI ... (PDF, 181 KB)

POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH (PDF, 352 KB)

ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ (PDF, 488 KB)

SEKWENCJE SYGNAŁÓW GC-FID JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPACHU (PDF, 403 KB)

(PDF, 147 KB)