RTP 26398 Warsztaty olfaktometryczne

PREZENTACJA POMIARÓW METODĄ OLFAKTOMETRYCZNĄ

Organizatorzy:

Zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrzaoraz Studenckie Koło Zapachowej Jakości Powietrza

Program

31. 03. 2008   Prezentacja sprzętu i posterów 1. 04. 2008   Warsztaty

(JPG, 170 KB)

Opisy stanowisk warsztatowych:

Stanowisko 1: Oceny sprawności sensorycznej (selekcja)

Stanowisko 2: Ekstrapolacyjna metoda oznaczeń stężenia zapachowego

Stanowisko 3: Trening sieci neuronowej oceniającej zapach

Stanowisko 4: Pobieranie próbek gazów metodą płuca i japoński test trójkątowy

Stanowisko 5: Pobieranie próbek z dynamicznym rozcieńczaniem wstępnym

Stanowisko 6: Oznaczanie stężenia zapachowego metodą rozcieńczeń dynamicznych
    i wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera

Stanowisko 7: Emisja ze źródeł powierzchniowych. Pomiar z użyciem osłony
    i olfaktometru NASAL RANGER

Stanowisko 8: Oznaczanie stężenia zapachowego w smudze zanieczyszczeń na podstawie
    wyników ocen intensywności zapachu

Materiały informacyjne
(mini-vademecum olfaktometrii)

–   O Pracowni, program warsztatów i wykaz ulotek informacyjnych RTP 26398 (PDF, 147 KB)
–   OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole
(PDF, 65 KB) –   KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zaspołów (PDF, 85 KB)
–   SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola (PDF, 75 KB)
–   OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO (PDF, 385 KB)
–   ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TRÓJKĄTOWY TEST RÓŻNICOWY - WYZNACZANIE Ccd
(PDF, 642 KB) –   Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem
     NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER
(PDF, 265 KB)
–   OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU (PDF, 63 KB)
–   OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI ZAPACHOWEJ METODĄ     
     EKSTRAPOLACYJNĄ
(PDF, 311 KB)
–   TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO (PDF, 222 KB)
–   POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne (PDF, 144 KB)
–   POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI (PDF, 54 KB)
     I ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE JAKO CZĘŚĆ POMIARU
–   POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH
(PDF, 283 KB) –   ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ (PDF, 428 KB)
     (PROGNOZOWANIE ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI i OBLICZANIE EMISJI qod)
–   SEKWENCJE SYGNAŁÓW GC-FID JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPACHU (PDF, 189 KB)