e-SZKOŁA

Podręcznik ODORY PWN

Plan zajęć zima 2010/2011

Wprowadzenie

Zajęcia dydaktyczne dotyczące zapachowej jakości powietrza są prowadzone w Pracowni od  kilkunastu lat. Od roku 2002 były prowadzone w oparciu o podręcznik ODORY (PWN), napisany z wykorzystaniem własnych wcześniejszych publikacji. Podręcznik stracił aktualność po ustanowieniu PN-EN 13725 (sklep PKN) - wprowadzono nowe symbole wielkości i jednostek miar. Zgromadziliśmy też wiele nowych danych doświadczalnych, dotyczących rzeczywistych źródeł odorantów. Nowe symbole zostały wprowadzone do udostępnionych materiałów dydaktycznych. W prezentacjach wykładowych zamieszczamy również, jako przykłady, część nowych wyników badań.  


Patrz też:

Wikibooks:

UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA

Wikipedia:

Kategoria: Odory 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:W%C4%99ch_i_zapachy

Portal:  WĘCH  I  ZAPACHY

w tym m.in. artykuły:

 I.  Węch  i zapach 

 II. Kodowanie zapachu  i prawa psychofizyczne w olfaktometrii

III. Olfaktometria  i  dokładność pomiarów olfaktometrycznych  

IV. Modelowanie dyspersji  odorantów    

V.  Standardy zapachowej jakości powietrza

VI. Wskaźniki emisji zapachowej

VII.  Zapachowa uciążliwość źródeł rzeczywistych

VIII. Dezodoryzacja

IX. Technologia olejków eterycznych

W zakres materiałów e-SZKOŁY  wchodzą:


Przedstawiamy zgromadzone materiały mając nadzieję, że spełnią rolę ogólnie dostępnego (systematycznie aktualizowanego) e-podręcznika, który  umożliwi przyspieszenie legislacyjnych prac resortu środowiska, zmierzających do określenia zasad i wdrożenia systemu ochrony zapachowej jakości powietrza. 

Udostępniając wymienione materiały e-SZKOŁY równocześnie proponujemy wszystkim udział w kilkudniowych kursach olfaktometrii - z zajęciami praktycznymi. Zakres tematyczny kursów, terminy i inne warunki szkolenia zainteresowani mogą  uzgadniać e-mailowo (Joanna.Kosmider@zut.edu.pl). PROPONOWANY PROGRAM KURSU 3-DNIOWEGO


Tematy wykładów

(prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider)


 1. Podstawy olfaktometrii dynamicznej  
    (zespół, konstrukcja olfaktometrów, opracowanie wyniku pomiaru  zgodnie z PN-EN 13 725)
 2. Techniki pobierania próbek do badań olfaktometrycznych (specyfika)
 3. Oceny jakości zapachu (intensywność, jakość hedoniczna) i ekstrapolacyjna metoda oznaczania stężenia zapachowego
 4. Prognozowanie zasięgu uciążliwości metodą modelowania dyspersji odorantów
 5. Terenowa weryfikacja prognoz dotyczących uciążliwości zapachu (olfaktometr terenowy NASAL RANGER, zastosowanie skalowania intensywności zapachu, Triangle Odour Bag Method)

Tematy zajęć praktycznych 

 1. Pomiar stężenia zapachowego z użyciem TO7
 2. Oceny wrażliwości węchu (selekcja kandydatów do zespołów pomiarowych)
 3. Pomiar stężenia zapachowego metodą ekstrapolacyjną i Triangle Odour Bag Method
 4. Modelowanie dyspersji odorantów i interpretacja wyników pod kątem ocen uciążliwości zapachu
 5. Oceny zapachowej jakości powietrza w otoczeniu źródła emisji (pomiary w warunkach terenowych z użyciem Nasal Ranger oraz metodą skalowania intensywności zapachu i opracowanie wyników)